Home » CHUYÊN GIA

CHUYÊN GIA

Các nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia, tổ tư vấn của Trung tâm

Chuyên gia Nguyễn Anh Khoa

Nguyễn Anh Khoa Điện thoại: 0982.850.499 Email: khoana.works@gmail.com Vài hàng về chuyên gia: Chuyên gia Nguyễn Anh Khoa là một trong những thành viên sáng lập của Trung tâm từ  ngày đầu thành lập. Ông Khoa có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Tài chính định lượng, đặc biệt trong đầu tư chứng khoán. Ông Khoa đã kinh …

Read More »

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Đạt

Nguyễn Ngọc Đạt Số điện thoại: 0989 072 333 Email: nguyenngocdat@ftu.edu.vn Chuyên gia phân tích định lượng   Vài hàng về chuyên gia: Bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu định lượng từ cuối 2014 đầu 2015 trong lĩnh vực về Marketing. Đến 4/2016 ông chính thức tham gia vào ban cố vấn Khoa học của Trung tâm Nghiên cứu …

Read More »

Lý lịch nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên

NKH Đào Trung Kiên

Đào Trung Kiên Điện thoại: 0989.539.685 Email: kiendtcoco@gmail.com Chuyên gia phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh.  Kinh nghiệm: Có 10 năm sử dụng các phương pháp phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh, marketing… Giảng viên các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường …

Read More »

Lý lịch nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy

Nhà khoa học Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Văn Duy Số điện thoại: 0945649731 Email: duynguyen.qa@gmail.com Chuyên gia phân tích định lượng.         Vài hàng về chuyên gia: Bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu định lượng từ cuối 2009 đầu 2010 trong lĩnh vực dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội và năng lượng tại Viện hàn lâm Khoa học và …

Read More »