Home » giangpham

giangpham

[26/10/2019] KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SPSS

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SPSS   Từ ngày 26/10/ 2019, Trung tâm Nghiên cứu Định lượng QA Global tổ chức khai giảng khóa học “Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu với SPSS”. Hiện nay, việc sử dụng các công cụ phân tích định lượng cho các nghiên cứu đang ngày càng phổ biến trong …

Read More »