Home » Duy nv (page 5)

Duy nv

Hội thảo lần 3 “Nghiên cứu Khoa học trong Kinh tế và Phân tích Định lượng tại Hà Nội” -Miễn Phí

spss, eviews

Nghiên cứu định lượng Với mục tiêu giúp đỡ Sinh viên tham gia nghiên cứu Khoa học trong các trường Kinh tế; các học viên cao học đang chuẩn bị làm luận văn; NCS thực hiện các chuyên đề, bài báo phục vụ Làm luận án; Các Anh/Chị muốn tìm hiểu để viết báo cáo sử dụng Phương pháp Nghiên …

Read More »

The Effects of Psychology on Individual Investors’ Behaviors: Evidence from the Vietnam Stock Exchange

Hành vi nhà đầu tư

Hoang Thanh Hue Ton 1 & Trung Kien Dao2 1 School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China 2 School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam Correspondence: Hoang Thanh Hue Ton, School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China. Tel: 86-21-15921373-032. E-mail: ththue14@gmail.com Abstract This paper uses the theory of behavioral finance to examine …

Read More »

Lấy phiếu tín nhiệm QH: Con số và suy ngẫm

Bo phieu tin nhiem 2014

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU “TÍN NHIỆM” NĂM 2014: VÀI CON SỐ THỐNG KÊ Kỳ họp vừa qua (2014) các ông/bà “nghị” (hay dân biểu như cách nói của mấy tay ở giời Tây) đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 (lần 1 thực hiện vào năm 2013). Mặc dù có một số người chỉ trích là cách …

Read More »

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

Cấu trúc vốn và hiệu quả quả hoạt động

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam Nguyễn Văn Duy1*, Đào Trung Kiên2, Nguyễn Thị Hằng3, Đào Thị Hương4 1, 2. Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam (QAVietnam) 2,3. Học viên cao học Viện Kinh tế …

Read More »

QA Việt Nam trả lời phỏng vấn tại hội thảo quốc tế

QA Viet Nam

QA Việt Nam trả lời phỏng vấn tại hội thảo quốc tế giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. QA Việt Nam trả lời phỏng vấn tại hội thảo quốc tế giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngày 12/9/2014 ban lãnh đạo Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam đã tham gia hội thảo quốc …

Read More »

Phần mềm STATA

Phan mem stata

Phần mềm STATA Như đã giới thiệu hiện nay phần mềm này đang được sử dụng rất nhiều vào phân tích dữ liệu.  Với việc cật nhật liên tục các chức năng mới, phần mềm này đang trở thành công cụ mạnh trong phân tích dữ liệu cùng các phần mềm khác như phần mềm EVIEWS, phần mềm SPSS, phần mềm …

Read More »

Tài liệu tham khảo về quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng giới thiệu tới các bạn các tài liệu thảm khảo về Quản trị rủi ro. Rủi ro là một khái niệm không xuất hiện ngay trong thời kỳ đầu của văn minh nhân loại. Sự phát triển của khoa học là nhân tố làm xuất hiện nhu cầu về việc tìm hiểu rủi ro …

Read More »