Home » Duy nv (page 3)

Duy nv

Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới giá chứng khoán tại Việt Nam qua mô hình ARDL và GIR-GARCH

Abstract Evaluation of the impact of monetary policy on Vietnam stock market plays an important role for economists as well as stock investors. Stock price index not only gets impacts from the macroeconomic factors such as oil price, gold prices…but also be very sensitive to the changes in monetary policy. For each different markets, stock index are also different from …

Read More »

Tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư các công ty thực phẩm – đồ uống

  Nguyen Van Duy1*, Pham Thi Lan Huong2, Le Minh Tu3 Viet Nam Quantitative Analysis Joint Stock Company Bachelor of National Economics University School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi * Author’s contact information: Email: duynguyen.qa@gmail.com Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư đóng vai trò …

Read More »

Tác động của chỉ số giá thế giới lên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Hoang Thanh Hue Ton1, Van Duy Nguyen2 1School of Economics and Business Management, Hong Duc University, ThanhHoa, Viet Nam 2Viet Nam Quantitative Analysis Join Stock Company, Hanoi, Vietnam   Tóm tắt Việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là rất quan trọng. Ngoài …

Read More »

Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính

Đào Trung Kiên. (2015), Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính, Luận văn thạc sỹ, Đại học Bách Khoa Hà Nội Tính cấp thiết của đề tài Ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi rất …

Read More »

Hướng dẫn chạy mô hình dữ liệu mảng (Panel data) với Fixed effect và Random effect

mô hình dữ liệu bảng

Hướng dẫn chạy mô hình dữ liệu mảng Trung tâm giới thiệu về cách chạy cũng như đọc ý nghĩa mô hình fixed effect và mô hình random effect đối với dữ liệu mảng – dữ liệu bảng (panel data) ——————————————————————————————————————————– Trung tâm nghiên cứu định lượng Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học Các khóa học SPSS, khóa học …

Read More »

Phần mềm SPSS 20 cho Macbook

Phần mềm SPSS 20 được mọi người cài đặt dễ dàng trên hệ thống Window. Tuy nhiên, mọi người gặp nhiều khó khăn khi sử dụng Macbook. Do vậy, Trung tâm Nghiên cứu Định lượng sưu tầm được trên internet phiên bản phần mềm SPSS 20 cho Macbook để mọi người sử dụng Mac có thể dễ dàng cài đặt Tải …

Read More »

Tài liệu về Dữ liệu bảng (Panel data)

dữ liệu mảng

Tài liệu về Dữ liệu bảng Trung tâm cung cấp một số tài liệu về phân tích dữ liệu mảng (phân tích panel data). Các tài liệu về dữ liệu mảng chủ yếu sẽ đưa tới việc khắc phục hiện tượng khuyết tật mô hình như tự tương quan, phương sai sai số thay đổi và hiện tượng nội sinh. …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt phần mềm EViews 8

nghiencuudinhluong.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Eviews 8. Do phần mềm các bạn tải trên mạng về nên gặp vướng mắc rất nhiều về bản quyền. Do vậy, mình có clip hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm Eviews 8 mà không bị đòi key nhé. ____________________________ Trung tâm nghiên cứu định lượng Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học …

Read More »