Home » Duy nv (page 3)

Duy nv

Dynamic capabilities link with firm performance: evidence from a Vietnamese IT Company

Dynamic capabilities Đánh giá năng lực động cạnh tranh (cạnh tranh động) với hiệu quả hoạt động công ty Lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp đã trở lên phổ biến với mỗi cá nhân.  Tuy nhiên, lý thuyết về năng lực động đến nay (2016)  vẫn còn khá mới mẻ trong môi trường kinh tế hiện tại. Nguồn …

Read More »

Slide phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

nghien cuu dinh luong

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH DOANH Trung tâm nghiên cứu định lượng giới thiệu slide bài giảng về các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và các phương pháp nghiên cứu định lượng nói riêng. Ngoài các khái niệm liên quan, trung tâm còn hướng dẫn các bước thực hiện một nghiên cứu định lượng.  Chi tiết …

Read More »

Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới giá chứng khoán tại Việt Nam qua mô hình ARDL và GIR-GARCH

Abstract Evaluation of the impact of monetary policy on Vietnam stock market plays an important role for economists as well as stock investors. Stock price index not only gets impacts from the macroeconomic factors such as oil price, gold prices…but also be very sensitive to the changes in monetary policy. For each different markets, stock index are also different from …

Read More »

Tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư các công ty thực phẩm – đồ uống

  Nguyen Van Duy1*, Pham Thi Lan Huong2, Le Minh Tu3 Viet Nam Quantitative Analysis Joint Stock Company Bachelor of National Economics University School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi * Author’s contact information: Email: duynguyen.qa@gmail.com Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư đóng vai trò …

Read More »

Tác động của chỉ số giá thế giới lên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Hoang Thanh Hue Ton1, Van Duy Nguyen2 1School of Economics and Business Management, Hong Duc University, ThanhHoa, Viet Nam 2Viet Nam Quantitative Analysis Join Stock Company, Hanoi, Vietnam   Tóm tắt Việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là rất quan trọng. Ngoài …

Read More »

Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính

Đào Trung Kiên. (2015), Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính, Luận văn thạc sỹ, Đại học Bách Khoa Hà Nội Tính cấp thiết của đề tài Ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi rất …

Read More »

Hướng dẫn chạy mô hình dữ liệu mảng (Panel data) với Fixed effect và Random effect

mô hình dữ liệu bảng

Hướng dẫn chạy mô hình dữ liệu mảng Trung tâm giới thiệu về cách chạy cũng như đọc ý nghĩa mô hình fixed effect và mô hình random effect đối với dữ liệu mảng – dữ liệu bảng (panel data) ——————————————————————————————————————————– Trung tâm nghiên cứu định lượng Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học Các khóa học SPSS, khóa học …

Read More »