Home » Duy nv (page 2)

Duy nv

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và tính trung thành của du khách:Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Lạt

TÓM TẮT Nghiên cứu này được thiết kế để đánh giá ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và tính trung thành của du khách tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu sử dụng điều tra bằng bảng hỏi và các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến (Cronbach Alpha test, …

Read More »

Lỗi “repeated time values within panel” trong STATA

Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giải thích cũng như khắc phục lỗi “repeated time values within panel” trong khi chạy hồi quy dữ liệu mảng (panel data). Trong quá trình setup dữ liệu về dữ liệu bảng bằng lệnh xtset id t thì các bạn có thể “dính” phải lỗi “repeated time values within panel”. Điều đó có …

Read More »

[ENGLISH] THE IMPACT OF FIRMS’ INTERNAL FACTORS ON MARKET PRICE OF SHARE

Pham Thi Lan Huong1*, Nguyen Trung Thanh2,3, Nguyen Van Duy4, Le Xuan Linh5 National Economics University; Foreign Trade University School of Economics, Shanghai University, Shanghai, China Faculty of Economics and Business Administration, Hatay Community college, Hanoi, VietNam Viet Nam Quantitative Analysis Joint Stock Company Admicro VCCorp * Author’s contact information: Email: huongptl.neu@gmail.com Tóm tắt Từ sau khủng hoảng tài chính …

Read More »

Khóa học R cơ bản

khoa R

Thông báo: Trung tâm nghiên cứu định lượng tổ chức lớp học phân tích dữ liệu sử dụng  phần mềm R  với chi phí 2.200.000 đồng/khóa. Mỗi khóa diễn ra trong 5 buổi. Sau khóa học, các học viên đều có thể tới trung tâm nghiên cứu và trao đổi thêm các vấn đề liên quan đến hướng nghiên cứu của mình. Ưu đãi: …

Read More »

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án đầu tư ODA: Nghiên cứu trường hợp các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam

Tran Dinh Nam1,2, Dang Ngọc Duc1, Nguyen Van Duy3 1 National Economics University, Hanoi, Vietnam 2 Hanoi Metropolitan Railway Management Board, Hanoi, Vietnam 3 Viet Nam Quantitative Analysis Join Stock Company, Hanoi, Vietnam Correspondence: Tran Dinh Nam, Organization & Training Division – Hanoi metropolitan railway management Board, No. 8 Ho Xuan Huong street – Hai Ba Trung district – Ha …

Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng dịch vụ E-Learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp đại học Bách Khoa Hà Nội

TÓM TẮT Hệ thống E-learning ngày càng có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ và chuyển giao tri thức đặc biệt là các tổ chức đào tạo như các trường Đại học. Để triển khai thành công hệ thống E-learning đòi hỏi các trường Đại học phải xác định được các nhân tố tác động tới việc tiếp …

Read More »

Dynamic capabilities link with firm performance: evidence from a Vietnamese IT Company

Dynamic capabilities Đánh giá năng lực động cạnh tranh (cạnh tranh động) với hiệu quả hoạt động công ty Lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp đã trở lên phổ biến với mỗi cá nhân.  Tuy nhiên, lý thuyết về năng lực động đến nay (2016)  vẫn còn khá mới mẻ trong môi trường kinh tế hiện tại. Nguồn …

Read More »

Slide phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

nghien cuu dinh luong

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH DOANH Trung tâm nghiên cứu định lượng giới thiệu slide bài giảng về các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và các phương pháp nghiên cứu định lượng nói riêng. Ngoài các khái niệm liên quan, trung tâm còn hướng dẫn các bước thực hiện một nghiên cứu định lượng.  Chi tiết …

Read More »