Home » Duy nv

Duy nv

Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA trên Elsevier “Impact of academic majors on entrepreneurial intentions of Vietnamese students: An extension of the theory of planned behavior”

Các thành viên QAglobal tiếp tục có bài nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Q1, NXB Elsevier. Kính mời các học giả đón đọc và tham khảo Impact of academic majors on entrepreneurial intentions of Vietnamese students: An extension of the theory of planned behavior Abstract This article investigates the effect of academic majors on entrepreneurial intentions of …

Read More »

Giới thiệu nghiên cứu của QA “Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam”

Giới thiệu nghiên cứu của QA “Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam”. Đây là nghiên cứu do thầy Duy và cộng sự thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội 4/2020. Chủ đề liên quan tới hành vi của sinh viên trường đại học trong giai đoạn COVID-19. Abstract This article …

Read More »

[10/04/2021] KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SPSS

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SPSS Từ ngày 10/04/2021, Trung tâm Nghiên cứu Định lượng QA Global xin thông báo tiếp tục tổ chức khóa học “Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu với SPSS”. Hiện nay, việc sử dụng các công cụ phân tích định lượng cho các nghiên cứu đang ngày càng phổ biến …

Read More »

Giới thiệu nghiên cứu mới của thành viên QA “Impacts of online word-of-mouth and personalities on intention to choose a destination”

Nghiên cứu mới được công bố của Chuyên gia Đào Trung Kiên trên tạp chí top chuyên ngành. Abstract Electronic word of mouth (eWOM), enabled by social media, has been widely recognized as an influential marketing tool. It has been suggested that personality influences how people accept information originating in eWOM, but most research has not connected personalities with behavioral …

Read More »

Bài viết mới của thành viên QA về COVID-19″ How does hotel employees’ satisfaction with the organization’s COVID-19 responses affect job insecurity and job performance?”

Bài viết nằm trong loại bài về COVID-19 do QAglobal hợp tác với các nhà nghiên cứu tại các Trường Đại học tại Pháp, Đài Loan trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Abstract This research examines the role of hotel employees’ satisfaction with their organization’s COVID-19 responses in reducing their perceived job insecurity (PJI) and maintaining their job performance (JP). …

Read More »

Khoá học STATA [20/03/2021]

Phan mem stata

Sau thời gian dài nghỉ dịch do COVID-19, Trung tâm Nghiên cứu Định lượng xin thông báo tổ chức khoá học Phân tích định lượng sử dụng phần mềm STATA, khai giảng vào 20/03/2021 với nội dung khóa học 5 buổi như sau: 1) Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học và nghiên cứu định lượng 2) Giới thiệu về phần …

Read More »

COVID-19 và một số bài báo đóng góp về data của Việt Nam

Bên cạnh những ảnh hưởng/thiệt hại lớn do COVID-19 mang lại cho nền kinh tế, đại dịch COVID-19 cũng mang lại cho giới khoa học những cơ hội công bố lớn. Dưới đây là một số papers liên quan tới COVID-19 có đóng góp data (trong tạp chí Data in Brief) mới được cập nhật cho mọi người tham khảo …

Read More »

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CƠ BẢN VỚI R [27/6/2020]

  R là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế nhằm giải quyết các bài toán thống kê và phân tích dữ liệu. Với lợi thế là một chương trình mở, R ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giới chuyên gia phân tích và cộng đồng khoa học, trở thành một công cụ rất không thể thiếu trong thời …

Read More »

Khoá học STATA [15/02/2020]

Hướng dẫn sử dụng STATA

Khoá học STATA khai giảng 15/2/2020 Trung tâm Nghiên cứu Định lượng tổ chức lớp học phân tích định lượng sử dụng phần mềm STATA .Nội dung khóa học 5 buổi như sau: Thông tin chi tiết khoá học STATA 1) Giới thiệu về Phương pháp nghiên cứu khoa học  và Nghiên cứu Định lượng 2) Giới thiệu về Phần mềm STATA 3) Giới thiệu Các dạng dữ liệu …

Read More »

Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and International Trade

Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and International Trade Thi-Hanh Vu, Van-Duy Nguyen, Manh-Tung Ho, and Quan-Hoang Vuong Journal of  Risk and Financial Management. 2019, 12(2), 62 This study investigates the relationship between firms’ competition, wage, CEOs’ characteristics, and firm performance (measured by net income per employee, return on assets (ROA) and return on equity (ROE)) …

Read More »