Home » admin

admin

[Tiếng Việt]Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng với sản phẩm nước uống đóng chai tại Công ty Cổ phần cấp nước Hải Dương

TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là kiểm nghiệm mối quan hệ giữa các yếu tố về chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm và giá sản phẩm ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với sản phẩm nước uống đóng chai như thế nào. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp …

Read More »

Hỗ trợ tư vấn làm nghiên cứu – cao học kinh tế

Dịch vụ luận văn

HỖ TRỢ TƯ VẤN LÀM NGHIÊN CỨU – CAO HỌC KINH TẾ Việc làm một luận văn cao học theo những chuẩn mực nghiên cứu quốc tế đang dần trở thành một xu hướng tất yếu. Đặc biệt là sử dụng các công cụ phân tích và phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại. Đây là một hướng đi đúng …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng công việc tại Công ty điện lực Hải Dương

Hài lòng công việc

Abstract The main purpose of the study is to test the relationship between variables in JDI model with general job satisfaction. The research results are obtained from actual survey at Hai Duong Power Company with 200 employees. The research method in this study is quantitative method with statistical techniques such as: testing by Cronbach Alpha coefficient, explore factor analysis, correlation …

Read More »

[Tiếng Việt] Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng bệnh nhân tại bệnh viện Nhi – Hải Dương

TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân với các thành phần chất lượng dịch vụ trong mô hình SERVQUAL tại bệnh viên Nhi Hải Dương, Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định lượng bằng việc điều tra và xử lý số liệu …

Read More »

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng khách hàng bệnh nhân nhi tại bệnh viện nhi Hải Dương – Việt Nam

Abstract The main purpose of this thesis is to research on the satisfaction of the patients with factors of service quality in SERVQUAL model in Hai Duong Children’s Hospital in Vietnam. The research method used in this thesis is quantitative research with some statistical step of data analysis and processing such as: descriptive statistics, scale verification, factor analysis, correlation analysis, …

Read More »

Thông báo: Nhận sinh viên nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO NHẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Với mong muốn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên các trường Kinh tế. Công ty có chính sách hỗ trợ, nhận hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm. Mục tiêu: –          Giúp các bạn sinh viên làm quen với hoạt động …

Read More »